Nasz zespół

Home Nasz zespół

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych

Gastroenterologia / Endoskopia

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

specjalista chorób wewnętrznych
gastroenterolog

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii SPSK 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn Royal Infirmary Hospital (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA) i University of New South Wales (Australia). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-e), American Gastroenterological Association (AGA), American College of Gastroenterology (Fellow, FACG), Royal College of Physicians (Fellow, FRCPE), European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), European Neurogastroenterology and Motility Society (ENMS), American Association for the Advancement of Science (AAAS), World Gastroenterology Organisation (WGO), European Society for the Study of Celiac Disease (ESSCD), European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI), European Microscopic Colitis Group (EMCG). Członek Honorowy Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W Polsce reprezentuje Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (ELMO), Europejski Rejestr Helicobacter Pylori (EU-HpReg) oraz Sekcję Mikroskopowego Zapalenia Jelita Grubego PTG-e. W codziennej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, w oparciu o badania endoskopowe przewodu pokarmowego, wraz z wykorzystaniem kapsułki endoskopowej, badań analizujących mikrobiom jelitowy z możliwością modulacji mikrobioty jelitowej za pomocą prebiotyków, probiotyków, antybiotyków, neuromodulatorów, diety oraz zabiegów transplantacji mikrobioty jelitowej.

Dr hab. n. med. Andrzej Białek

specjalista chorób wewnętrznych
gastroenterolog

Dr n. med. Maciej Zalewski

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, żywienie kliniczne

Studia medyczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczął pracę w SPSK nr 1 w Oddziale Klinicznym Chirurgii Hepatobiliarnej. Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej ukończył w 2012 roku, po zakończeniu której kontynuował pracę w SPSK nr 1 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, a następnie – rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności – otworzył specjalizację z chirurgii onkologicznej i rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, gdzie pracuje do dziś. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2015 roku. Ponadto od 2010 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chirurgicznym chorób narządów jamy brzusznej, w szczególności chorób zapalnych jelit (choroba Crohna, Colitis Ulcerosa). Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, bierze udział w wielu kursach, kongresach oraz zjazdach naukowych.

Dr n. med. Iwona Zawada

specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2003 r. pracuje w Klinice Gastroenterologii PUM. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe i uzyskała tytuł dr. n. med. W 2010 r. ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologa.
Od wielu lat poszerza swoją wiedzę w dziedzinie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Doświadczenia w swojej dziedzinie zdobywa na zjazdach poświęconych tej tematyce oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat zajmuje się diagnostyka i leczeniem, w tym także biologicznym, pacjentów z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

lek. Izabela Sylwia Binkowska-Borgosz

specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (Wydział Lekarski 2001 r.), od 2010 r. specjalista chorób wewnętrznych, w 2014r. uzyskała dyplom specjalisty  gastroenterologa, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-e). Od 2003 r. pracuje w Klinice Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach oraz  zjazdach naukowych, a także wykonuje badania i zabiegi endoskopowe m.in. w Pracowni Endoskopii USK 1 w Szczecinie.

Dr n. med. Natalia Botke

gastroenterolog

W 2015 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od tego czasu do chwili obecnej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1, gdzie zdobyła doświadczenie kliniczne i naukowe w 2022 roku uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii oraz w 2023 roku po ukończeniu studiów doktoranckich, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół leczenia zarówno zachowawczego, jak i endoskopowego chorób przewodu pokarmowego, stale pogłębiając swoją wiedzę w oparciu o aktualne wytyczne oraz uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach gastroenterologicznych. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, laureatka nagród za prace oryginalne na ogólnopolskich zjazdach gastrologicznych.

Pielęgniarki endoskopowe

Aneta Krajewska
Agnieszka Dziergas
Grażyna Nowacka
Dorota Rożek
Monika Myrda

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Pediatria/ Gastroenterologia dziecięca / Endoskopia

Anna Bilar

Lek. med. Anna Korlatowicz-Bilar

pediatra, gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatry uzyskała w 2007 r. Od 2007 roku związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie. Umiejętności w zakresie gastroenterologii w latach 2011-2013 zdobywała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii, a także dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. W 2011 roku ukończyła szkolenie Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w warunkach domowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. W 2016 roku odbyła kurs, prowadzony przez Sandhill Scientific w Denver, w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH-metria, pH-imedancja, manometria przełyku i anorektalna wysokiej rozdzielczości). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W codziennej pracy zajmuje się dzieckiem zdrowym, od urodzenia do 18. roku życia, chorobami wieku dziecięcego oraz chorobami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, alergią pokarmową, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia.

Dietetycy

dietetyk

mgr Patrycja Krynicka

dietetyk

Absolwentka dietetyki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalizuje się w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i realizuje swoje badania w Klinice Gastroenterologii. Jej celem jest wprowadzenie pacjenta w świat zdrowego odżywiania, w którym żywność daje zdrowie, radość i lepsze samopoczucie. Poprzez indywidualne podejście do pacjenta oraz edukację żywieniową dieta przestaje kojarzyć się z wyrzeczeniami i ciągłym liczeniem kilokalorii, a zaczyna być drogą ku nowym, lepszym nawykom żywieniowym.

Strona www: smakzdrowia.bio

Profil na ZnanyLekarz.pl

Honorata Mruk dietetyk

lek. med. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

lekarz, dietetyk i psychodietetyk

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kierunku lekarskim i kierunku dietetyka. Dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku psychodietetyka. Jeden z nielicznych lekarzy dietetyków w Polsce. Aktualnie lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie i  studentka studiów podyplomowych: analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi. Doktorantka Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych. W ramach doktoranckich godzin dydaktycznych prowadzi zajęcia z zakresu biochemii ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu. W swojej pracy naukowej skupia się głównie na dysbiozie jelitowej oraz jej wpływie na zaburzenia osi mózgowo-jelitowej i szeroko pojętego metabolizmu.  Laureatka Studenckiego Projektu Naukowego PUM. Współautorka publikacji naukowych i prelegentka wielu studenckich konferencji naukowych. W swojej pracy skupia się głównie na pomocy pacjentom zmagającym się z zaburzeniami układu pokarmowego, zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi.

Strona www: moyadiet.pl

Chirurgia przewodu pokarmowego i żywienie kliniczne

Dr n. med. Maciej Zalewski

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Studia medyczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczął pracę w SPSK nr 1 w Oddziale Klinicznym Chirurgii Hepatobiliarnej. Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej ukończył w 2012 roku, po zakończeniu której kontynuował pracę w SPSK nr 1 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, a następnie – rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności – otworzył specjalizację z chirurgii onkologicznej i rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, gdzie pracuje do dziś. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2015 roku. Ponadto od 2010 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chirurgicznym chorób narządów jamy brzusznej, w szczególności chorób zapalnych jelit (choroba Crohna, Colitis Ulcerosa). Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, bierze udział w wielu kursach, kongresach oraz zjazdach naukowych.

Anestezjologia

Dr Renata Stanek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dr Izabela Hamera

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarki anestezjologiczne

Bożena Niewiadomska
Sylwia Polińska