Dr hab. Wojciech Marlicz członkiem Komitetu Redakcyjnego e-WGN

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Wojciech Marlicz został członkiem Komitetu Redakcyjnego e-WGN – oficjalnego pisma Światowej Organizacji Gastroenterologii (World Gastroenterology Organization).