MIKROBY WCHODZĄ NA SCENĘ – gluten i choroba trzewna

Zachorowanie na chorobę trzewną jest ściśle powiązane z predyspozycją genetyczną i nosicielstwem antygenów zgodności tkankowej HLA-DQ2 lub
DQ8, które występują u 30–40% populacji (1). Jednak tylko niewielka liczba
osób będących nosicielami tych genów zachoruje na celiakię. Choroba trzewna
obecnie to już nie tylko choroba małych dzieci. Stwierdza się ją coraz częściej
u osób dorosłych. Celiakia może manifestować się różnymi, mało charakterystycznymi objawami i przez wiele lat pozostawać trudna do rozpoznania…

Całość przeczytasz tutaj